Koterovská náves a její obnova

Aktuální akce:

INFORMACE - náhradní pěší trasa ul. Na Lipce k přechodu přes železniční trať - přístup k zastávce MHD „K Dráze“.

Po dobu uzavírky chodníků pod železničním mostem bude zajištěna náhradní pěší trasa ul. Na Lipce k přechodu přes železniční trať - přístup k zastávce MHD „K Dráze“.
Po dohodě se zhotovitelem výstavby kanalizace v horní části Koterova společností Stavmonta spol. s.r.o. bude pro místní dopravní obsluhu po dobu úplné uzavírky provizorně zprovozněna ul. Ke Kolešovce a křižovatka Ke Kolešovce x Břidlicová.

Další informace z webu města Plzně.

 

Zveřejněno: 14. 7. 2021, Jan Machačný