Koterovská náves a její obnova

Aktuální akce:

Webkamera

 

Online: Koterovská náves

 

Upozornění: Záběry z této webové kamery nejsou jejím provozovatelem nijak archivovány. Jedná se pouze o online přenos obrazu bez vytváření a uchovávání trvalého záznamu. Takový online přenos není ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů považován za zpracovávání osobních údajů ve smyslu zákona č. 111/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

 

Zveřejněno: 3. 5. 2019, Petr Bejm