Koterovská náves a její obnova

Aktuální akce:

CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism propaguje Českou republiku doma i ve světě jako atraktivní turistickou destinaci. Jejími partnery jsou představitelé krajských institucí, zástupci turistických regionů, destinační managementy, města, obce a podnikatelská veřejnost. Veškerými svými aktivitami se snaží podnítit zájem zahraniční veřejnosti o jedinečnost České republiky a inspirovat ji k návštěvě. Jejím cílem je neustálé zvyšování příjezdů turistů a systematická podpora a rozvoj domácího cestovního ruchu.

Veškeré její marketingové aktivity v letošním roce akcentují komunikační strategii, která představuje Česko jako zemi příběhů, tedy zemi, kde lze příběhy nejen objevit, ale také zde prožít své vlastní. K dosažení zdárných výsledků využívá sítě zahraničních zastoupení, aktivně spolupracuje s médii a oslovuje partnery ze sektoru Travel Trade na veletrzích. Pro zástupce médií a touroperátory agentura organizuje studijní cesty do Česka. Domácí odborné veřejnosti a médiím systematicky zprostředkovává novinky, trendy a analýzy z oblasti cestovního ruchu.

Czechtourism se zabývá oblastmi cestovního ruchu, mezi které patří lázeňství, kongresová a incentivní turistika a golfová turistika. Jedním z důležitých úkolů je podpora domácího trhu prostřednictvím pořádání seminářů a prezentací pro zástupce cestovních kanceláří.

Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj založená roku 1993. V letošním roce oslavuje 20 let od svého založení.

Tipy na výlety a zajímavé akce naleznete na:

 

Zveřejněno: 4. 3. 2014, Petr Bejm