Koterovská náves a její obnova

Aktuální akce:

Aeroklub Plzeň - Letkov

V Plzni se létá od roku 1910, kdy z Malesic vzlétl Francouz Jullerot a ve stejném roce pilot Čermák  z letiště Bory, kde později pokračoval slavný Západočeský aeroklub Plzeň (ZA), který byl velmi aktivní nejen v Československu (ČSR), ale i mezinárodně. Na letecké dny na Borech chodily desetitisíce diváků. V Koterově na svahu Kolešovka létali letci Masarykovy letecké ligy (MLL) s  kluzáky od roku 1937.

Těžké ztráty utrpěli ZA i MLL za německé okupace. Obě letiště zabrali Němci a Češi nesměli létat. Padesát členů ZA a MLL odešlo bojovat za svobodu ČSR do zahraničí, 24 jich padlo v britském letectvu RAF. Další členové se zapojili do domácího odboje. Němci popravili 14 z nich. Povstání proti okupantům v roce 1945 se zúčastnila řada členů ZA a MLL, dva padli na pražských barikádách. V roce 1945 byl ZA obnoven  a vstoupili do něho i plachtaři z MLL.

Svoboda však skončila komunistickým převratem v roce 1948.  Zrušili název ZA. Z aeroklubu vyloučili 65 členů, včetně všech válečných vojenských pilotů. Plachtaře nevyloučili, protože jejich předseda byl komunista, ale dobrý člověk, byl okupanty vězněn a osvobozením věznice v roce 1945 unikl popravě.    V roce 1952 vzniklo velkým pracovním nasazením členů s podporou státu v akci Z plachtařské letiště Letkov, protože letiště Bory užívali vojáci a plachtaře tam nechtěli.

Od vzniku Aeroklubu Plzeň – Letkov bylo vycvičeno více než 300 plachtařů a přes 180 pilotů ultralehkých letadel. Po zániku letiště Bory v roce 1996 a přestěhování motorových letadel na Letkov i přes 20 pilotů motorových letadel. Plachtaři získali 9 krát titul mistra republiky a v roce 2011 a 2013 se Roman Mraček stal Mistrem Evropy.

Každý rok s našimi piloty létají desítky návštěvníků. Při údržbě a dostavbě letiště a při údržbě letadel odpracují členové každý rok okolo 2000 hodin dobrovolnické práce. Aeroklub udržuje letecké tradice.  Velké úctě se těší naši čestní členové, ve II. světové válce stíhací piloti RAF Jiří Hartman, Antonín Liška, Josef Prokopec, Miroslav Štandera a jejich spolubojovníci.

Aeroklub vydal 4 díly knihy Letectví a město Plzeň. Uspořádal velké výstavy v Mázhauzu plzeňské radnice ke 100 letům letectví v Plzni 2010, 100 letům od narození Antonína Lišky 2011 a 60 letům Aeroklubu Plzeň- Letkov 2012. V těchto letech stejně jako i několikrát v minulosti uspořádal krásné letecké dni na letišti Letkov. Též v roce 2013 při příležitosti oslavy 95. narozenin Miroslava Štandery, kdy vystoupili akrobati skupiny Classic Trainers a Letectvo armády ČR.

napsal: Ing. Miroslav Neumann

Internetové stránky:   www.akletkov.cz

 

Zveřejněno: 7. 10. 2013, Petr Bejm